Tol in Duitsland 2020 – Plannen in strijd met wetgeving Europa

Tol in Duitsland 2020 – Plannen in strijd met wetgeving Europa

by VignetOostenrijk.nl juni 21, 2019
Tol afspraken Duitsland 2020

Sinds enkele jaren is men in Duitsland bezig met de plannen voor het invoeren van een tolplicht voor automobilisten die gebruik maken van de Duitse Autobahn. Vanaf januari dit jaar zijn deze plannen ook concreet gemaakt en officieel aangekondigd. Al sinds 2008 zijn bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verplicht om in de milieuzones over een milieusticker voor Duitsland te beschikken. De plannen voor de verplichte tol in Duitsland zouden vanaf oktober 2020 in werking treden. Verschillende landen, waaronder Oostenrijk en Nederland, zijn hiertegen in beroep gegaan. Afgelopen dinsdag is het Europees Hof teruggekomen op haar eerdere uitspraak, waardoor de voorgenomen tolplannen niet in werking zullen treden volgend jaar.

Huidige Duitse tolplannen

De zogenoemde PKW Maut in haar huidige vorm zou vanaf oktober 2020 in Duitsland worden ingevoerd. Alle autogebruikers in Duitsland met een voertuigen of voertuigcombinaties onder de 3,5 ton zouden hiermee tol gaan betalen voor gebruik van de snelwegen. Voor inwoners van Duitsland zou de tol tevens gaan gelden voor gebruik van de rijkswegen. De tol zou worden geheven via een een tolvignet. Op basis van het type brandstof, de motorinhoud en het bouwjaar van de auto, zou de hoogte van de kosten voor het vignet worden bepaald. Het tolvignet zou kunnen worden aangevraagd voor een periode van 10 dagen, 2 maanden of 1 jaar.

Uitspraak Europees gerechtshof tol Duitsland

Afgelopen dinsdag, 18 juni 2019, heeft het Europees Hof van Justitie opnieuw een uitspraak gedaan. Na protest van Nederland en Oostenrijk, heeft het Hof in tegenstelling tot het eerdere oordeel van de advocaat-generaal besloten dat de tolplannen in strijd zijn met de wetgeving in Europa. De huidige tolplannen zouden gaan gelden voor alle bestuurders van personenauto’s die gebruik maken van de wegen in Duitsland. Echter, zouden onze oosterburen het tolbedrag grotendeels vergoed krijgen door vermindering van de wegenbelasting. Bestuurders uit omliggende landen in Europa kunnen hier geen aanspraak op maken.

Het Europees Hof heeft daarmee besloten dat de plannen discriminerend zijn. De voorgenomen plannen zijn volgens het gerechtshof tevens in strijd met de wetgeving omtrent het vrij verkeer van goederen en diensten binnen Europa. Voor vele ondernemers en forenzen in de grensstreek is de uitspraak van deze week een oplichting. Chauffeurs en Nederlandse inwoners met een baan in Duitsland zouden door deze maatregel flink in de buidel moeten tasten.

Gaan de tolplannen in Duitsland nu definitief niet door?

De voorgenomen tolplannen kunnen met het oordeel van het Europees Hof officieel niet doorgaan. Toch kan Duitsland het tolwegen gaan invoeren. Deze regeling zal dan wel gelijk moeten zijn voor alle autobestuurders, ongeacht het land van herkomst. Ook mag er geen vorm van compensatie plaatsvinden voor inwoners van Duitsland.

 

Social Shares

Related Articles