Disclaimer

NJ Travel B.V. (Kamer van Koophandel: 63133792), hierna te noemen NJ, verleent u hierbij toegang tot deze website ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

NJ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2020.

Doeleinden

NJ verzameld de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van het vignet. Deze gegevens omvatten:

  • NAW-gegevens
  • Land registratie voertuig + kenteken
  • Voertuigidentificatienummer (VIN)
  • Scan van het kentekenbewijs
  • E-mailadres

De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gegevens worden enkel verstrekt aan de overheid van het land waarvoor u een vignet aanvraagt. Dat willen zeggen: vraagt u een vignet voor Oostenrijk aan, dan verstrekken wij uw gegevens aan de overheid van Oostenrijk, zodat zij het vignet kunnen afgeven.

Daarnaast maken wij gebruik van Multisafepay als betaalverwerker. Aan Multisafepay verstrekken wij uw e-mailadres en land. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Multisafepay.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens 14 dagen nadat uw vignet is verstrekt. Na 14 dagen worden uw gegevens automatisch uit onze systemen verwijderd. U kunt uiteraard ook eerder een verzoek indienen tot verwijdering, door contact met ons op te nemen.

Beveiliging

De website is beveiligd door middel van een SSL verbinding. Tevens zijn alle verbindingen met de server beveiligd met een SSL verbinding.

De persoonsgegevens worden verwijderd zodra uw visum is verlopen. Indien u de aanvraag niet afrondt, worden de persoonsgegevens verwijderd zodra de betaaltermijn voor overboeking is verstreken (14 dagen).

Cookies

NJ maakt gebruik van cookies om de werking van de site te garanderen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, om de statistieken bij te houden. Statistieken worden geanonimiseerd opgeslagen.

Ook gebruiken we markering cookies om conversies bij te houden voor Facebook™, Google AdWords™ en Bing Advertsing™. Voor gedetailleerde informatie omtrent cookies kunt u terecht op onze cookie pagina.

Beperkte aansprakelijkheid

NJ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NJ.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type-­‐ en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NJ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NJ.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NJ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.